fbpx

Persondatapolitik for Aalborg Osteopati

Du bedes venligst læse efterfølgende tekst, så du er indforstået med klinikkens persondatapolitik.

Persondatapolitik for patientbehandling ved
Aalborg Osteopati v/Michael Svendstrup Grarup
Hasseris Bymidte 3, 1. tv.
9000 Aalborg
Tlf. 30 48 45 47
WEB: www.aalborgosteopati.dk
MAIL: aalborgosteopati@gmail.com
Cvr. 30333748

Velkommen som patient på Aalborg Osteopati, Hasseris Bymidte 3, 1. tv., 9000 Aalborg.
I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig eller dit barn.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?
I forbindelse med din eller dit barns behandling på klinikken noterer jeg oplysninger om helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
Udover de helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig eller dit barn, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig eller dit barn fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig eller dit barn og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Jeg har pligt til at opbevare dine eller dit barns oplysninger sikkert og fortroligt.
Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

2. Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine eller dit barns helbredsmæssige og andre følsomme forhold.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit (du skal også give samtykke på dit barns vegne, hvis det er dit barn der skal behandles) samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.
De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din eller dit barns behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din eller dit barns journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig eller dit barn, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din eller dit barns journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig eller dit barn.

5. Klage
Klager over vores behandling af dine eller dit barns personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Mvh Michael Svendstrup Grarup, Autoriseret Osteopat DO M.R.O.DK

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.